Nature for Newcomers
WildSmart

Ang Nature for Newcomers

Tagalog / English
Printable Version

Download PDF (115 KB)

Ang Nature for Newcomers ay isang programang naglalayong magbigay ng impormasyon sa mga bagong Canadians, bagong dating sa Canada, at mga residente at bisita na pangalawang lingwahe ang ingles, tungkol sa kaligtasan laban sa mababangis na hayop, sa pamamagitan ng mga materyal sa internet, babasahin, at kawanggawa.

Ang programang ito ay nagbibigay din ng mga workshops at lakbay-aral ukol sa kaligtasan laban sa mababangis na hayop.

Kung interesadong lumahok sa programang ito sa iyong linggwahe, mag-email sa .

Back to top

Ano ang Bear Spray?

Bear Spray SignBear Spray canIto ay hindi-nakamamatay na aerosol spray, na gawa sa paminta, at maaring gamitin upang hadlangan ang pag-atake ng isang oso. Ito ay panandaliang nakakabulag at nakakabaldado ng hayop.

Saan ako makakakuha ng Bear Spray?

Maaring kang umarkila ng bear spray sa "Gearup Mountain Sport and Rentals" o maaari din itong bilhin sa mga lokal na tindahang pang-isport.

Lumahok sa kursong kaligtasan laban sa oso
Sa salitang Espanyol, Pranses o Tagalog
Mag-email sa

Alamin ang tamang paggamit ng bear spray

Back to top

Ang Tamang Pakikisama sa mga Oso

Karamihan sa mga taong nakatira at nakabisita na sa isang bansang may oso ay hindi pa mismo nakakakita ng oso ng malapitan. Ngunit mahalagang alam natin kung paano iwasan ang isang pagtatagpo, at kung anong gagawin kung ito man ay mangyari.

Iwasan ang Pagtatagpo sa mga Oso

Photos courtesy of Alberta Parks unless otherwise noted.

Tamang Gawin sa Isang PAGTATAGPO

Madalas ang isang pagtatagpo ay hindi nauuwi sa kapahamakan. Kung hindi ka napansin ng oso, iwasan ito at bumalik sa iyong tinahak na daan.

Kung napansin ka ng oso at hindi ito umalis, huwag mataranta – magsalita ng mahinahon at huwag sumigaw. Manatiling kalmado at dahan-dahang umatras – HUWAG TUMAKBO.

Kung lalapit sa iyo ang oso – kahit na iniwisan mo na ito, tatlo lang ang posibleng dahilan, maaring ito’y nag-uusisa lang, o maari ding dadaanan ka lang, o balak na nitong saktan ka.

Kung patuloy na lalapit ang oso, iparamdam mo dito na mas malaki ka, tumayo ng matikas at kausapin ang oso ng buong tapang.

Tamang Gawin sa isang PAG-ATAKE

Maaring tumaas ang pag-asa mong makaligtas sa isang pag-atake kung susundin mo ang mga sumusunod na gabay. Sa kalahatan, may dalawang uri ng pag-atake:

1. Depensibong Pag-atake

Maaring prino-protektahan nito ang kanyang pagkaing patay na hayop, o mga anak nito, o di kaya ito ay nabigla sa iyong presensya. Ito ay uma-atake dahil iniisip nitong ikaw ay banta. Alalahaning madalas penepeke lang nito ang pag-atake, upang ikaw ay sindakin.

Ipakita mong hindi ka banta – huwag tumakbo o sumigaw. Manatiling kalmado at dahan-dahang umiwas at lumayo.

Gamitin ang iyong bear spray kung lalapit ang oso.

Kung nahawakan ka na ng oso: MAGPATAY-PATAYAN!

Dumapa ng nakaharap sa lupa, ipulupot ang iyang mga daliri at ilagay ang mga kamay sa likod ng iyong leeg, at ikalat ang iyong mga binti upang mahirapan itong baliktarin o galawin ka. Sa pamamagitan nito, maaaring mawalan ng interes sayo ang oso at iwanan ka. Ang isang depensibong atake ay madalas tumatagal ng di lumalampas sa dalawang minuto. Kung patuloy ang pag-atake, maaaring ito ay hindi na isang depensibong pag-atake, kundi isa ng di-depensibong pag-atake (ibig sabihin, may balak na itong umatake) – sa ganitong sitwasyon, lumaban ka!

2. Di-depensibong Pag-atake

Napansin ka na ng oso, may oras pa siyang lumayo ngunit patuloy parin itong lumalapit sa iyo – kahit na iniwasan mo na. Ang ganitong asal ay maaaring nag-uusisa lang, o maari ding dadaanan ka lang, o di kaya balak na nitong saktan ka.

Gamitin ang bear spray. HUWAG MAGPATAY-PATAYAN, at LUMABAN KA!

Sindakin ang oso: sumigaw; paluin ito ng kahoy o bato, gawin mo ang lahat ng paraan upang isipin ng oso na hindi ka isang madaling biktima.

Kung kayo ay may planong mamasyal sa labas, alalahanin palaging ikaw ay nasa bansang may namumuhay na mga oso.

Ipagbigay-alam kung may nakitang oso at tumawag sa 403.591.7755

Sa lahat ng banta laban sa iyong kaligtasan o sa anumang pampublikong kahigpitan, tumawag sa 9-1-1

Back to top

Ang Tamang Pakikisama sa mga Cougars

Bagamat hindi madalas nakikita, ang mga cougars ay naninirahan din sa Bow Valley. Ang susunod na impormasyon ay makakatulong sa ating kaligtasan laban sa mga cougars.

Iwasan ang Pagtatagpo

Photos courtesy of Alberta Parks unless otherwise noted.

Tamang Gawin sa Isang PAGTATAGPO

Tamang Gawin sa Isang PAG-ATAKE

Ipagbigay-alam kung may nakitang cougar at tumawag sa 403.591.7755

Sa lahat ng banta laban sa pampublikong kaligtasan, tumawag sa 9-1-1

Back to top

Ang Tamang Pakikisama sa mga Elk

Iwasan ang Pagtatagpo sa mga Elk

Madalas nakikita ang mga Elk sa Bow Valley. Ang susunod na impormasyon ay makakatulong sa iyong kaligtasan laban dito.

Photos courtesy of Parks Canada.

Ang Tamang Gawin sa isang PAG-ATAKE

Ipagbigay-alam kung may agresibong pagtatagpo laban sa elk at tumawag sa 403.591.7755

Sa lahat ng banta laban sa pampublikong kaligtasan, tumawag sa 9-1-1

© 2019 WildSmart Community Program  |  design & maintenance by Webmarks Design & Marketing  |  Terms of Use  |  Privacy Policy